Wspólnoty mieszkaniowe

Szanowni Państwo,

proponujemy współpracę w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomością.

Podstawę naszej działalności stanowi odpowiednio przygotowana - licencjonowana - kadra, posiadająca niezbędne doświadczenie oraz sprawne zaplecze techniczne.

Struktura organizacyjna naszej firmy jest prosta, dostosowana do indywidualnych potrzeb klienta. Dzięki temu zapewniony jest łatwy kontakt i odpowiednia komunikacja z użytkownikami nieruchomości.

Nasza księgowość pracuje w oparciu o profesjonalne oprogramowanie do obsługi Wspólnot Mieszkaniowych firmy Sacer, dające czytelny i przejrzysty obraz finansów Wspólnoty Mieszkaniowej.

 

Posiadamy obowiązkowe ubezpieczenie OC Zarządcy w PZU S.A. na sumę gwarancyjną 100.000,00 euro.

O sposobie, zakresie i warunkach współpracy decydujecie Państwo poprzez swoich Przedstawicieli. Wszelkie warunki zostaną omówione w trakcie bezpośrednich rozmów.

                                                                                                                                                                                   Wspólnoty mieszkaniowe
 

Copyright 2010 Strefa Aktywności Gospodarczej sp. z o.o. w Legnicy, Al. Rzeczypospolitej 116
tel. +48 076 722 60 36, 076 721 01 38 fax +48 076 722 60 37, e-mail: biuro@sag.legnica.pl